www.vegra.de
主页 > 产品信息 > 印刷辅助材料 > 用于水性光油的印刷辅料 > 水性光油清洁剂 19 00 13
 
水性上光油用清洁剂 19 00 13

维格拉 19 00 13 是一种适用于各种类型感光树脂版、橡皮布和墨辊的专用清洁剂。对干结的油墨和水性上光油有强力清洁作用。

比重:
0.96 g/cm³,按 DIN 51157 标准,20 °C

燃点:
约 37 °C

特点:
- 可用水和酒精混合
- 不损伤油墨
- 不含氯化烃(碳氢化合物)和芳香物质。

包装:
10 L,25 L 塑料桶装

此产品介绍基于实验室测试和实际经验,是我们知识和最新认知水平的体现。但不可由此引申出约束力。
   
   
 
 
上海维格拉印刷器材有限公司      上海市闵行区颛桥镇光中路321号            沪ICP备09065204号
电话:+86 21 64894701    传真:+86 21 64895826    邮编: 201108    邮箱: info@vegra.cn    网址:www.vegra.cn